Mindfulness

Voor executives en professionals is mindfulness een belangrijk hulpmiddel om hun veerkracht te vergroten en te behouden. Inzicht in de manier waarop je omgaat met externe impulsen en afleidingen in je dagelijkse werk leidt ertoe dat je je meer bewust wordt van je eigen handelen en de keuzemogelijkheden die je hebt.

Mindfulness, een vorm van aandachttraining heeft veel positieve effecten:

  • meer focus en betere concentratie
  • vergroten van opmerkzaamheid
  • meer bewust van eigen handelen en keuzemogelijkheden
  • toename van creatief en innovatief vermogen
  • minder stress
  • meer werkplezier

De rijkdom van mindfulness gebruik ik mijn werk als coach en begeleider van management teams. Daarnaast geef ik mindfulness trainingen.

Een indruk van mijn activiteiten op het gebied van mindfulness trainingen:

  • Vanuit  “ The Potential project”  geef ik de Corporate Based Mindfulness Training (CBMT). Dit is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde training, speciaal ontwikkeld in samenwerking met en voor het bedrijfsleven.
  • Het verzorgen van het onderdeel yoga en mindfulness binnen verschillende programma’s van het Center for Executive  Coaching van de VU
  • Het ontwerpen en verzorgen van yoga en mindfulness trainingen op maat voor bedrijven en individuen.

“Ik gun ieder team deze Mindfulness training! De combinatie van doen, bewust worden van de te maken keuzes op een dag en de onderbouwing vanuit wetenschappelijk onderzoek maken de training tot een praktisch toepasbare training. Het heeft bij vrijwel het gehele team geleid tot een verbetering van de balans en effectiviteit.”

“De training heeft mij bewustwording, inzicht en inspiratie gebracht, zodat ik weer met meer focus, overzicht en plezier mijn werk kan doen”

“Scherpe intuïtie gecombineerd met een zakelijke en tegelijkertijd empathische aanpak.”